Skip to main content

Show filters

Hide filters

utvärdera uppvärmnings- och kylsystem

Description

Description

Välja uppvärmnings- och kylsystem, särskilt i förhållande till byggnadernas arkitektoniska utformning och byggnadsfunktioner. Diskutera förhållandet mellan den arkitektoniska utformningen och valet av uppvärmnings- och kylsystem i ett tvärvetenskapligt arbetslag.

Alternativ beteckning

utvärdera HVAC-system

välja värme- och kylsystem som passar byggnadens design

Relationer

Begreppets URI