Skip to main content

Show filters

Hide filters

skriva texter efter ljudkällor

Description

Description

Lyssna på och förstå innehållet från ljudkällor och överföra det till skriftligt format. Förmedla den övergripande idén och budskapet samtidigt som relevanta detaljer tas med. Lyssna och samtidigt skriva ner det som sägs.

Relationer

Begreppets URI