Skip to main content

Show filters

Hide filters

förvara råa livsmedel

Description

Description

Lagerhålla råmaterial och andra livsmedel i enlighet med lagerinventeringsförfaranden.

Alternativ beteckning

förvara livsmedel

förvara rålivsmedel

lagra råa livsmedel

förvara rått livsmedel

ta hand om råa livsmedel

Begreppets URI