Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera energiförbrukning

Description

Description

Utvärdera och analysera den totala mängd energi som används av ett företag eller en institution genom att bedöma behoven i samband med de operativa processerna och genom att fastställa orsakerna till överflödig förbrukning.

Alternativ beteckning

analysera energikonsumtion

analysera energianvändning

Begreppets URI