Skip to main content

Show filters

Hide filters

internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

Description

Description

Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

Alternativ beteckning

internationella bestämmelser för att förhindra fartygskollisioner

Begreppets URI