Skip to main content

Show filters

Hide filters

översätta från främmande språk

Description

Description

Översätta ord, meningar och begrepp från ett främmande språk till ditt modersmål eller ett annat främmande språk.

Relationer

Begreppets URI