Skip to main content

Show filters

Hide filters

foga samman träkomponenter

Description

Description

Foga samman trämaterial med hjälp av diverse tekniker och material. Bestämma den bästa tekniken för att foga samman komponenterna, till exempel häftning, spikning, limning eller skruvning. Fastställa rätt arbetsordning och utföra fogningen.

Begreppets URI