Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra analytiska matematiska beräkningar

Description

Description

Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

Relationer

Begreppets URI