Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunicera med byggarbetare

Description

Description

Utbyta information med byggarbetare eller arbetsledare för att säkerställa att byggprojektet förlöper smidigt. Avkräva uppdateringar om framsteg och eventuella hinder och informera arbetslagen om eventuella ändringar i tidsplanen eller förfarandena.

Begreppets URI