Skip to main content

Show filters

Hide filters

intervjua lånesökande

Description

Description

Utföra intervjuer med sökande som ansöker om banklån för olika ändamål. Ställa frågor för att testa de sökandes avsikter och ekonomiska förmåga att betala tillbaka lånet.

Alternativ beteckning

intervjua personer som söker banklån

Relationer

Begreppets URI