Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa tekniker för statistisk analys

Description

Description

Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

Alternativ beteckning

använda tekniker för statistisk analys

applicera tekniker för statistisk analys

bruka tekniker för statistisk analys

tillämpade tekniker för statistisk analys

tillämpar tekniker för statistisk analys

tillämpat tekniker för statistisk analys

Relationer

Begreppets URI