Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för mathållningen inom hälso- och sjukvård

Description

Description

Övervaka den mat och de menyer och måltider som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att de uppfyller standarder för livsmedelssäkerhet och hygien.

Relationer

Begreppets URI