Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa insyn i information

Description

Description

Se till att information som krävs eller begärs tillhandahålls i tydlig och fullständig form, på ett sätt som inte innebär att uppgifter avsiktligt undanhålls, till allmänheten eller till begärande parter.

Begreppets URI