Skip to main content

Show filters

Hide filters

göra undervattensinspektioner av broar

Description

Description

Vada genom ett vattendrag för att inspektera pelarna på en bro. Sätta på lämplig utrustning, t.ex. vikter, och se till att ha ett en kollega närvarande av säkerhetsskäl.

Begreppets URI