Skip to main content

Show filters

Hide filters

beslutsstödsystem

Description

Description

De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

Alternativ beteckning

beslutsstödsystemen

beslutstödordning

beslutstödschema

stödschema för beslut

stödsystem för beslut

Begreppets URI