Skip to main content

Show filters

Hide filters

visa sakkunskap inom ämnesområdet

Description

Description

Uppvisa djupa kunskaper och en komplex förståelse av ett specifikt forskningsområde, inbegripet ansvarsfull forskning, forskningsetik och principer för vetenskaplig integritet, integritetskrav och kraven i dataskyddsförordningen, som rör forskningsverksamhet inom ett visst område.

Relationer

Begreppets URI