Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra datautvinning

Description

Description

Utforska stora datamängder för att avslöja mönster med hjälp av statistik, databassystem eller artificiell intelligens och presentera informationen på ett begripligt sätt.

Scope note

Includes activities on big data.

Alternativ beteckning

utföra datautvinning

genomförde utvinning av data

utvinna data

genomför datautvinning

Begreppets URI