Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda ugn

Description

Description

Sköta eller använda ugnar, t.ex. gas-, olje-, kol-, ljusbågs- eller induktionsugnar, martinugnar eller syrgaskonvertrar, för att smälta och raffinera metall före gjutning, för att producera angivna typer av stål eller för slutbehandling av andra material, t.ex. koks. Ställa in ugnskontroller för att reglera temperaturer och uppvärmningstid.

Begreppets URI