Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ansvara för elevrelationer

Description

Description

Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

Relationer

Begreppets URI