Skip to main content

Show filters

Hide filters

se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

Description

Description

Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

Alternativ beteckning

säkerställa att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

se till att standarden för hälsa säkerhet och hygien följs

garantera att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

se till att standard för hälsa säkerhet och hygien följs

Relationer

Begreppets URI