Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om tankerverksamhet

Description

Description

Ge råd om fartygskapacitet, bedömning av risker i samband med ett visst fartygs användning och interaktion med transitfartyg för att underlätta transport av vätskor, särskilt olja eller gas.

Relationer

Begreppets URI