Skip to main content

Show filters

Hide filters

bedriva akademisk forskning

Description

Description

Planera akademisk forskning genom att formulera forskningsfrågan och bedriva empirisk forskning eller litteraturforskning för att undersöka sanningen i forskningsfrågan.

Alternativ beteckning

bedrev akademisk forskning

utföra akademisk forskning

göra akademisk forskning

forska på akademisk nivå

bedriver akademisk forskning

Begreppets URI