Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrativa uppgifter i en medicinsk miljö

Description

Description

Medicinska administrativa uppgifter som registrering av patienter, system för besöksbokning, patientjournalföring och upprepad ordination av läkemedel.

Begreppets URI