Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa systemiskt designtänkande

Description

Description

Tillämpa den process där man kombinerar metoder för systemtänkande med människocentrerad design för att lösa komplexa samhällsutmaningar på ett innovativt och hållbart sätt. Detta tillämpas oftast inom förfaranden för social innovation som är mindre inriktade på att utforma fristående produkter och tjänster, utan snarare på att utforma komplexa tjänstesystem, organisationer eller politik som ger samhället som helhet ett mervärde.

Begreppets URI