Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera mekaniska fel på luftfartyg

Description

Description

Identifiera och lösa mekaniska problem under flygning; identifiera funktionsfel på bränslemätare, tryckvisare och andra elektriska, mekaniska eller hydrauliska komponenter.

Alternativ beteckning

hantera mekaniska fel på luftfarkoster

Relationer

Begreppets URI