Skip to main content

Show filters

Hide filters

undersöka mikroklimat för byggnader

Description

Description

Undersöka lämpliga lösningar när det gäller mikroklimatförhållanden i byggnader för att säkerställa ansvarsfull energiförbrukning och värmekomfort. Beakta strategier för passiv design som dagsljus, passiv kylning, naturlig kylning, termisk massa, solvärme med mera.

Relationer

Begreppets URI