Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbeta i ett luftfartsteam

Description

Description

Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

Begreppets URI