Skip to main content

Show filters

Hide filters

sociala och kommunikationsrelaterade färdigheter och kompetenser

Description

Description

Färdigheter och kompetenser som hör ihop med förmågan att interagera på ett positivt och produktivt sätt med andra. Detta demonstreras genom att man på ett effektivt och empatiskt sätt kommunicerar idéer, samordnar sina egna mål och åtgärder med andras samt agerar på ett sätt som struktureras efter värderingar, genom att säkerställa andras välbefinnande och framsteg och erbjuda ledarskap.

Begreppets URI