Skip to main content

Show filters

Hide filters

definiera energiprofiler

Description

Description

Definiera byggnaders energiprofil. Detta inbegriper identifiering av byggnadens energibehov och energiförsörjning och dess lagringskapacitet.

Begreppets URI