Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvara för gasöverföringssystem

Description

Description

Hantera de system som säkerställer överföring av naturgas och gasformiga bränslen från gasproduktionsanläggningar till gasdistributionsanläggningar via rörledningar, säkerställa driftsäkerhet och efterlevnad av tidsscheman och föreskrifter.

Relationer

Begreppets URI