Skip to main content

Show filters

Hide filters

minska miljöpåverkan från rörledningsprojekt

Description

Description

Sträva efter att minska den potentiella påverkan som rörledningar och de varor som transporteras via dem kan ha på miljön. Investera tid och resurser för att ta hänsyn till rörledningens miljökonsekvenser, eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön och den potentiella ökningen av projektkostnaderna.

Alternativ beteckning

minska miljöpåverkan från pipelineprojekt

Begreppets URI