Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om investeringar

Description

Description

Bedöma kundens ekonomiska mål och ge råd om eventuella finansiella investeringar eller kapitalinvesteringar för att främja skapande eller bevarande av tillgångar.

Begreppets URI