Skip to main content

Show filters

Hide filters

förrätta gudstjänst

Description

Description

Utföra de riter och traditioner som hör till en gudstjänst och leda gemensam religionsutövning genom t.ex. predikning, läsning av psalmer och heliga skrifter, sjunga psalmer, ge nattvard och utföra andra riter.

Relationer

Begreppets URI