Skip to main content

Show filters

Hide filters

komponera menyer

Description

Description

Organisera menyer med hänsyn till verksamhetens art och stil, återkoppling från kunder, kostnader och ingrediensernas säsongsbundenhet.

Alternativ beteckning

komponera menyerna

skapa nya menyer

komponera en meny

fundera ut nya menyer

komponera meny

planlägga menyer

Begreppets URI