Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

genomföra operativa affärsplaner

Description

Description

Genomföra den strategiska operativa affärsplanen för en organisation genom att engagera och delegera till andra, övervaka framsteg och göra anpassningar längs vägen. Utvärdera i vilken utsträckning de strategiska målen har uppnåtts, dra lärdomar, fira framgångar och lyfta fram människors bidrag.

Begreppets URI