Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunicera utomhus

Description

Description

Kommunicera med deltagare på mer än ett av Europeiska unionens språk; hantera en kris enligt riktlinjer och inse vikten av lämpligt uppförande i krissituationer.

Begreppets URI