Skip to main content

Show filters

Hide filters

förstå material som ska översättas

Description

Description

Läsa och analysera innehållet och ämnena för det material som ska översättas. Översättaren måste förstå texten för att kunna översätta innehållet på bästa sätt. Översättning ordagrant är inte alltid möjligt, utan översättaren måste navigera genom språket för att bäst bevara textens betydelse.

Relationer

Begreppets URI