Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda metoder för analys av logistiska data

Description

Description

Läsa och tolka försörjningskedjan och transportdata. Analysera resultatens tillförlitlighet och tillgänglighet med hjälp av metoder som datautvinning, datamodellering och kostnads-nyttoanalys.

Begreppets URI