Skip to main content

Show filters

Hide filters

förbereda golv för terrazzoläggning

Description

Description

Se till att golvet är förberett för terrazzoläggning. Ta bort alla tidigare golvbeläggningar, smuts, fett, andra orenheter och fukt. Rugga upp ytan med kulblästringsmaskin om så krävs.

Relationer

Begreppets URI