Skip to main content

Show filters

Hide filters

detaljplanering

Description

Description

Uppdelning av mark i områden där olika användningsområden och verksamheter är tillåtna, till exempel bostadsområden, jordbruksområden och industriområden. Dessa områden regleras av lagstiftningsförfaranden och lokala myndigheter.

Begreppets URI