Skip to main content

Show filters

Hide filters

verksamhet i dotterbolag

Description

Description

Samordning, processer och åtgärder kring förvaltningen av dotterbolag, antingen nationellt eller internationellt. Integrering av strategiska riktlinjer från huvudkontoret, konsolidering av finansiell rapportering och efterlevnad av det normativa mandatet i den jurisdiktion där dotterbolaget är verksamt.

Begreppets URI