Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda programvara för datorstödd tillverkning

Description

Description

Använda program för datorstödd tillverkning (CAM) för att styra maskiner och verktygsmaskiner för skapande, förändring, analys eller optimering som en del av tillverkningsprocesser för arbetsstycken.

Alternativ beteckning

använda mjukvara för datorstödd tillverkning

använda CAM-mjukvara

använda CAM-programvara

Relationer

Begreppets URI