Skip to main content

Show filters

Hide filters

jordbrukskemikalier

Description

Description

Produktion och egenskaper hos jordbrukskemikalier som gödselmedel, herbicider, pesticider eller insekticider.

Alternativ beteckning

kemikalier som används i jordbruket

kemikalier i jordbruket

Begreppets URI