Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

Description

Description

Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

Begreppets URI