Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera testdata

Description

Description

Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

Relationer

Begreppets URI