Skip to main content

Show filters

Hide filters

förstå finansiell terminologi för affärsbruk

Description

Description

Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

Alternativ beteckning

förstå företagens finansiella terminologi

Relationer

Begreppets URI