Skip to main content

Show filters

Hide filters

räkna kassan vid dagens slut

Description

Description

Räkna kassan vid dagens slut för att säkerställa att dagens affärstransaktioner har hanterats korrekt.

Scope note

Day-end closing is part of a company's closing operations.

Alternativ beteckning

kontrollera kassan vid dagens slut

räkna kassorna vid dagens slut

se så att dagens transaktioner stämmer

stämma av kassan vid dagens slut

räkna kassan vid dagarnas slut

dubbelkolla kassan vid dagens slut

Begreppets URI