Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla mekatronisk utrustning

Description

Description

Diagnostisera och upptäcka funktionsfel i mekatroniska komponenter och system och ta bort, byta ut eller reparera dessa komponenter vid behov. Utföra förebyggande underhåll på utrustningen, t.ex. lagring av mekatroniska komponenter i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.

Begreppets URI