Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa kvalitetsstandarder för översättning

Description

Description

Uppfylla överenskomna standarder såsom Europastandard EN 15038 och ISO 17100 för att säkerställa att kraven på leverantörer av språktjänster uppfylls och för att garantera enhetlighet.

Relationer

Begreppets URI