Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrera elektroniska instrument

Description

Description

Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

Begreppets URI